Odatv’nin kapatılması Anayasa Mahkemesine gidiyor

Prof. Dr. Yaman Akdeniz yazdı


 

Öncelikle Odatv haber sitesinde yayınlanan 03.03.2020 tarihli ve ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı’ başlıklı habere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu talebine istinaden İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin bir kararı ile erişim engellenmişti.

ODATV’YE 5 KEZ ENGELLEME

Daha sonra, Odatv haber sitesi ile ilgili ilk topyekün erişim engelleme uygulaması 05.03.2020 Perşembe akşamı saat 22:30 sularında OdaTV haber sitesine ait https:// odatv4.com adresine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan idari tedbir kararı ile başladı. Bu karar daha sonrasında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 07.03.2020 tarih ve 2020/2117 Değişik İş sayılı kararıyla onandı.

Arkasından Odatv’e ait alternatif alan adları olan https:// odatv4.com ve https:// odatv4.com.net adreslerine 08.03.2020 sabahı 01:00 sularında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından idari tedbir uygulanmaya başlandı. Bu iki alternatif alan adı ile ilgili uygulanan idari tedbir kararları da Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin, 08.03.2020 tarih ve 2020/2407 Değişik İş sayılı kararı ile onanmıştır.

Odatv vekilleri tarafından İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararların derhal itiraz edilmiştir. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararlarına ayrıca “kullanıcı sıfatı” ile Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak ve Yağızcan Veli tarafından da itiraz edilmiştir.

Bu itiraz süreci devam ederken önce Odatv tarafından kullanılan https:// odatv2.com adresine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 17.03.2020 tarihi itibarı ile idari tedbir uygulanmaya başladığı ortaya çıkmış ve hemen arkasından da bu sefer Odatv tarafından kullanılan bir diğer alternatif alan adı olan https:// odatv.co adresine de yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 18.03.2020 tarihi itibarı ile idari tedbir uygulanmaya başlanmıştır. Bu son iki idari tedbir kararı henüz sulh ceza hakimlikleri tarafından onanmamış veya hangi hakimlik tarafından onandıkları belli değildir.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Odatv ile ilgili tekrar tekrar erişim engelleme kararları verilirken, önce Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından https:// odatv4.com adresi ile ilgili verilen erişimin engellenmesi kararı ile ilgili itiraz Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin bir satırlık gerekçesiz kararı ile 12.03.2020 tarihinde reddedilmiştir. Hakimlik genel geçer bir ifade ile sadece Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararının “usul ve yasaya uygun” olduğunu belirtmiş ve Odatv’nin itirazı ile birlikte kullanıcı sıfatı ile yapılan itirazları da reddetmiştir. Artık UYAP üzerinden hızlıca elektronik tebligat yapmak mümkün olsa dahi Hakimlik kararı ancak 6 gün sonra 18.03.2020 tarihinde Odatv vekillerine tebliğ edilmiştir.

Benzer şekilde, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından olan https:// odatv4.com ve https:// odatv.net adresleri ile ilgili verilen erişimin engellenmesi kararı ile ilgili itiraz Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin bir satırlık gerekçesiz kararı ile 12.03.2020 tarihinde reddedilmiştir. Hakimlik genel geçer bir ifade ile sadece Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararında “herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı” anlaşıldığını belirtmiş ve Odatv’nin itirazı ile birlikte kullanıcı sıfatı ile yapılan itirazları da reddetmiştir. UYAP üzerinden hızlıca elektronik tebligat yapmak mümkün olsa dahi Hakimlik kararı ancak 5 gün sonra 17.03.2020 tarihinde Odatv vekillerine tebliğ edilmiştir.

Dolayısıyla, çok detaylı sunulan itirazlar ve erişime engelleme kararlarının dayanağı olan ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı’ başlıklı haberin 06.03.2020 tarihinde kaldırılmış olmasına rağmen itirazları değerlendiren Ankara 1. ve 5. Sulh Ceza Hakimlikleri sadece bu kararların “usul ve yasaya uygun” olduğunu ve kararlarda “herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı”nı belirtmiştir.

Bu 2 ret kararı ile birlikte https:// odatv4.com, olan https:// odatv4.com ve https:// odatv.net adresleri ile ilgili hukuki süreç tamamlanmış ve bu kararlar kesinleştiği için artık bireysel başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaktan başka bir hak arama yolu kalmamıştır.

HANGİ “USUL VE YASAYA AYKIRILIK” YOKTUR

İtiraz mercii hakimlikler olan Ankara 1. ve 5. Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarında Ankara 8. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen erişimin engellenmesi kararlarının “usul ve yasaya uygun” olduğunu ve kararlarda “herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı”nı belirtmiştir. İtirazlar reddedilirken, itiraz dilekçelerinde belirtilmiş olmasına ve Hakimliklerin de bilmek zorunda olmalarına rağmen erişim engelleme kararlarına dayanak olarak gösterilen 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi içtihadı hiçe sayılmış ve tamamen göz ardı edilmiştir.

Halbuki Anayasa Mahkemesi, 8/A maddesi ile ilgili 2019 yılı içinde arka arkaya 7 tane karar vermiş, bu madde ile ilgili sekizinci kararını da Mart 2020 içinde Sendika.org ile ilgili vermiştir. Anayasa Mahkemesi arka arkaya verdiği kararlarda öncelikle Birgün’ün Hacı Lokman Birlik haberleri ile ilgili 8/A maddesi dayanak gösterilerek verilen erişim engelleme kararının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiş, bu kararında belirlediği ilkeler çerçevesinde Diken’in Hacı Lokman Birlik haberi ile ilgili başvurusunda, BARANSAV’ın Twitter hesabının erişime engellenmesi ile ilgili başvurusunda, YüksekovaGüncel haber sitesinin ve Siyasihaber’in 2 farklı haber sitesi ve Twitter hesapları ile ilgili başvurularında ve en son da Sendika.Org’un başvurusunda ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Benzer şekilde Anayasa Mahkemesi oyçokluğu ile aldığı kararında Wikimedia Foundation ve Diğerleri kararında Wikipedia platformunun erişime engellenmesi ile ilgili olarak gerek Wikimedia Foundation’ın gerekse kullanıcı sıfatı ile yapılan başvurularda Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın başvurularını kabul etmiş ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi, özellikle Odatv gibi erişime topyekün engellenmiş haber siteleri ile ilgili olarak 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamındaki erişimin engellenmesi yolunun ancak gecikmesinde sakınca bulunan, dolayısıyla ivedilikle müdahale etmeyi gerektirecek hâllerde işletilmesi gereken istisnai bir yol olduğunu belirtmiştir. Hatta yetkili makamların, bu yolun istisnai bir yol olduğu bilinciyle hareket ederek hassasiyetle karar vermelerinin beklendiğini belirtmiştir.

Odatv tarafından kaldırılmış bir haberle ilgili olarak İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ancak “gecikmesinde sakınca bulunan hallerin” varlığında BTK’dan idari tedbir uygulanmasını talep edebilecekken, usul ve yasaya aykırı şekilde ne Emniyet Genel Müdürlüğü talebinde, ne BTK idari tedbir uygulamasında ne de Hakimlikler tarafından verilen kararlarda “gecikmesinde sakınca bulunan” hallerin ne olduğu açıklanmamıştır. Anayasa Mahkemesi, 8/A ilgili tüm kararlarında ve en son Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri kararında “gecikmesinde sakınca bulunan” hallerin hakimlikler tarafından gerekçelendirilmesi gerektiğini zorunlu kılmıştır.

Kaldı ki Anayasa Mahkemesine göre, 8/A maddesinin uygulanabilmesi için erişime engellenmesi söz konusu olan içeriğin “şiddeti öven, kişileri terör örgütünün yöntemlerini benimsemeye, şiddet kullanmaya, nefrete, intikam almaya veya silahlı direnişe tahrik ve teşvik eden yayınlar gibi internet ortamında demokratik toplum düzenini tehlikeye atan” yayınlardan olması ve bu yayınların daha ileri bir inceleme yapılmaya gerek olmaksızın ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde” 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde öngörülmüş olan istisnai usul işletilebilir.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesine göre ifade özgürlüğüne gerekçesiz olarak veya Anayasa Mahkemesince ortaya konulan kriterleri karşılamayan bir gerekçe ile yapılan müdahaleler Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerini ihlal edecektir. Anayasa Mahkemesine göre derece mahkemelerinin ve kamu gücünü kullanan diğer organların gerekçelerinin ilgili ve yeterli sayılabilmesi için kararlarda bulunması gereken ve benzer başvuruların koşullarına göre değişebilecek unsurlar şu şekilde sıralanmıştır:

i. İnternet içeriğine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun varlığı idari ve yargısal makamlar tarafından ortaya konmalıdır.

ii. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak ortaya çıkabileceği dikkate alındığında yayının içeriği ile bu sebepler arasındaki ilişkinin tam olarak gösterilmesi gerekir.

iii. Böyle bir analizin yapılabilmesi için eğer söz konusu yayının terör örgütleriyle veya terör faaliyetlerinin meşru gösterilmesiyle bir ilişkisi varsa ifade özgürlüğü ile demokratik toplumun terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kendini korumaya ilişkin meşru hakkı arasında denge kurulmalıdır.

iv. Zikredilen dengelemenin yapılabilmesi için;

- Bütünüyle ele alındığında müdahaleye konu yayının özel bir kişiyi, kamu görevlilerini, halkın belirli bir kesimini veya devleti hedef gösterip göstermediğinin, onlara karşı şiddete teşvik edip etmediğinin, 

- Bireylerin fiziksel şiddet tehlikesine maruz bırakılıp bırakılmadığının, bireylere karşı nefreti alevlendirip alevlendirmediğinin,

- Yayında iletilen mesajda şiddete başvurmanın gerekli ve haklı bir önlem olduğunun ileri sürülüp sürülmediğinin,

- Şiddetin yüceltilip yüceltilmediğinin, kişileri nefrete, intikam almaya, silahlı direnişe tahrik edip etmediğinin,

- Suçlamalara yer vererek veya nefret uyandırarak ülkenin bir kısmında veya tamamında daha fazla şiddete sebebiyet verip vermeyeceğinin,

- Kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakaret oluşturan ifadeleri içerip içermediğinin,

- Yayın tarihinde ülkenin bir kısmında veya tamamında çatışmaların yoğunluk derecesi ile ülkedeki tansiyonun yükseklik derecesinin yayına erişimin engellenmesi kararına etki edip etmediğinin,

- Karara konu sınırlayıcı tedbirin demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olup olmadığının ve tedbirin başvurulabilecek en son çare niteliğinde bulunup bulunmadığının,

- Son olarak sınırlamanın güdülen kamu yararı amacını gerçekleştirmek için ifade özgürlüğüne en az müdahale eden ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadığının yayının içeriğiyle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Anayasa Mahkemesi bu ilkeleri YüksekovaGüncel, Siyasihaber.org ve Sendika.org haber sitelerine uygularken erişimin engellenmesi kararlarında isimleri sayılan İnternet haber sitelerine erişiminin engellenmesine yönelik olarak bu adreslerde yer alan içerikler ile sınırlama sebebi arasındaki ilişki ortaya konulamadığı gibi gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun varlığı da gösterilememiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre bu haber sitelerine erişim genel gerekçeler ile engellendiğinden bu haber sitelerinde “yer alan yayınların hangi kısımlarının hangi nedenlerle yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet vereceği kararlarda yer almamaktadır” denilmiştir.

Dahası Anayasa Mahkemesi, bu haber sitelerine erişimin tümüyle engellendiğini belirtmiş, 8/A(3) maddesine göre kademeli olarak bir sitenin tamamına erişimin engellenmesi mümkün kılınmış olsa dahi erişimin engellenmesi kararlarında bu yönde bir gerekçelendirme yapılmadığı vurgulanmış ve İnternet haber sitelerine ve bu haber sitelerinin sosyal medya hesaplarına “tamamıyla erişimin engellenmesi şeklindeki müdahalenin ifade ve basın özgürlükleri önünde orantısız müdahale teşkil ettiği açıktır” denilmiştir.

Peki tüm bu ilkeler Odatv ile ilgili erişimin engellenmesi kararını talep eden İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü veya idari tedbir uygulaması yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya bu uygulamayı onaylayan Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 8. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından uygulanmış mıdır? Hayır, bir tanesi dahi uygulamamıştır. Peki, yapılan itirazlarda Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği veya Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, bu ilkeleri uygulaman gerekir denilmesine ve Anayasa Mahkemesi tarafından “bu ilkelerin uygulanması itiraz mercii hakimlikler için de geçerli” demesine rağmen uygulanmış mıdır? Tabii ki hayır.

O zaman ben size, bu aşamada, yukarıdaki soruyu soruyorum. Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenmiş tüm bu ilkeler uygulanmamışken, Ankara 1. ve 5. Sulh Ceza Hakimlikleri nasıl oluyor da Ankara 4. ve 8. Sulh Ceza Hakimlikleri kararları için “usul ve yasaya uygun” ve kararlarda “herhangi bir isabetsizlik olmadığını söyleyebiliyor? Peki neden hakimlikler uygulamaları gereken ilke ve kriterleri uygulamaktan imtina ediyor? Çünkü, eğer bu ilkeler dikkate alınsa ve uygulansa o zaman OdaTV’i sansürlemek mümkün olmayacaktı.

Dolayısıyla, haber verme ve alma hakkını da içeren ifade ve basın özgürlüğüne Odatv engellemeleri ile ağır bir müdahale yapılmış ve bu müdahale gün geçtikçe daha ağırlaşmaktadır.

HANGİ ANAYASA MAHKEMESİ ODATV BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRECEK

Peki bu uzun değerlendirmeyi bitirmeden son bir soru daha soralım. Tamam Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz, Anayasa Mahkemesi bazı ilkeler belirlemiş ve önüne gelen başvurularda bu ilkeleri uyguluyor. Fakat iş o kadar da basit değil. Anayasa Mahkemesi’nin de bu konudaki performansını ölçmek gerekir.

Birgün’ün Hacı Lokman Birlik haberi 06.10.2015 tarihinde erişime engellenmiş, Birgün Anayasa Mahkemesine başvurusunu 04.12.2015 tarihinde yapmış ve Anayasa Mahkemesi kararını 22.05.2019 tarihinde vermiştir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi kararını tam 1265 gün sonra, bir başka deyişle 3 yıl, 5 ay, 18 gün sonra vermiştir. Benzer şekilde Baransav ve Diken başvurularında Anayasa Mahkemesi kararını tam 1392 gün sonra, bir başka deyişle, 3 yıl, 9 ay 22 gün sonra vermiştir. YüksekovaGüncel başvurusu ile ilgili kararını ise 1391 gün sonra, yani 3 yıl, 9 ay, 22 gün sonra vermiştir. SiyasiHaber başvurularında ise 1429 gün sonra, yani 3 yıl, 10 ay, 29 gün sonra karar vermiştir. Wikipedia ile ilgili karar ise 961 gün sonra, yani 2 yıl, 7 ay ve 17 gün sonra verilmiştir. Sendika.Org kararı yayınlanmamakla birlikte o başvurunun da sonuçlanması 3 yılı aştıktan sonra karara bağlandı.

Dolayısıyla, Odatv için de uzun bir bekleyiş söz konusu olacak mı? Anayasa Mahkemesi, başvurucu bir haber sitesi olduğu ve süregelen bir ihlalin varlığı da mevcutken kendi belirlediği artık yerleşik haline gelmiş içtihadı uygulamak için 3-4 sene bekleyecek mi? Eğer beklerse siyasi nitelikli sansüre ve kendi içtihadının sulh ceza hakimlikleri tarafından çiğnenmesine ve göz ardı edilmesine izin vermiş ve sansürün bir parçası haline gelmiş olmayacak mı?

Prof. Dr. Yaman Akdeniz

Odatv.com


8,895 Bu habere tepkiniz:
 
İLGİLİ HABERLER